Sejarah Prasasti Munggut Blitar


Prasasti Munggut dikenal pula dengan nama Prasasti Talan karena berisikan tentang anugerah sima yang diterima penduduk Desa Talan. Kini Prasasti Munggut secara administratif masuk dalam wilayah Dusun Gurit, Kelurahan Babadan, Wlingi, Kab. Blitar. Letaknya cukup strategis karena berada di pinggir jalur utama Wlingi – Ngantang. Tepatnya Pasar Wlingi ke utara kemudian belok kiri. Petempatan lampu merah Gurit ke utara sedikit. Prasasti Minggut terletak di kanan jalan.

Prasasti Munggut/ Prasasti Talan memuat angka tahun 1058 Saka atau setara dengan tahun 1136 Masehi. Prasasti batu ini cukup unik karena memuat anugerah sima yang diberikan oleh Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan namun dibuat pada masa pemerintahan Raja Jayabaya dari Kerajaan Panjalu (Kadiri). Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Panjalu memang masih memiliki pertalian, di mana sebelum Airlangga turun tahta, Kahuripan dibagi mejadi dua kerajaan yakni Panjalu dan Jenggala.

Berikut alih aksara dari Prasasti Talan yang termuat dalam Oud Javaansche Oorkonden (OJO) :

swasti cakawarsatïta 1058

crawanamasa ri (!) tithi ekadaci krsnapaksa ca wa ca wara prang-

bakat tidewata siddhiyoga wawakarana kuwera parwweca

bayabyamandala irika(ng) diwasani ajna cri maharaja dharmmecwara

parakramadigjayottunggadewanama, jayabhayalancana, tinadah ra-kryan mahamantri i halu kabayan makabehan makadi rakryan kanuruhan mapanji mandala sambandha ika wargga ritalan kabeh mampakampak manambah ri lbu sopana rakryan apati(h) mpu kesawecwara lancana yathakrama mapa-nji guna, tankawuntat pangajyan crï maharaja karana dhikara majar yanhana prasasti munggu riripta tinanda garudamukha kasima de bhatara guru pramana ri sal(b)akwukirnya sawahnya pracastinya umunggu ri linggopala mangkanarasani hatur nika(ng) rarai ri talan rilbu ni paduka crï maharajasunga ri owkaranika wargga ri talan saksat wisnwangca satata sakalajagatpalaka,pranatamatya risira kabhaktin deni srstabhakti ri sira rama nikang/ wargga ri | talanalihanipracastinya | munggii riling-gopala nirasa | nyanugraha bhatara guru irikang deni rentek ? | tani watek panumbangan sapasuk | mapakora simanikanang rarai ri talan | kalap tke lbak wukirnya sawah bahwanugraha denika rarai , mwa kana simana pangkur drabya haji wuluwulu magöng madmit ring dangü makadi micra paramicra pangurang kring padëm limus galuh pangaru-han, taji watu tajëm mangrinci, manghuri, parang su | kun, halu warak, ramanang tanggaran, tapa haji, airhaji malandang, lca, elëbëlëb kalang-kang, kutak | tangkil trëpan, sakan lingga watu walang, wilang tani pramanikan, maniga, sikëpan, rumban, tirwan | wiji kawah, tingkës, tuba dagang, juru gosali mangru | mbai, mang-gunje juru kdi juru hunjëman, juru judi | pulung padi juru jalir juru banantën micra hino micranginangin, wli tambang, wli wadung, wli hapü, wli harëng, wli pa | njut palamak urutan, dampidan, paka | lungkung, tpung kawung sungsung pangurang karëngrëngan jukung, pangi(nangin)

Prasasti Talan dianugerahkan oleh Jayabaya kepada penduduk Desa Talan berdasarkan adanya prasasti ripta (lontar) yang bertanda Garudhamuka dari Batara Guru (Airlangga). Oleh karenanya meskipun prasasti ini dikeluarkan oleh Jayabaya, namun lencana yang disematkan adalah Garudamuka, bukan lencana Narasinga yang menjadi ciri khas dari Jayabaya. Lencana Jayabaya digantikan dengan kata “Jayabhayalancana” yang termuat dalam prasasti.

0 Response to "Sejarah Prasasti Munggut Blitar"

Post a comment